راسپوتين

 
راسپوتين
بزرگنمائیزره بین راسپوتين

راسپوتين


مروري بر كتاب در اين كتاب، شاهد شكل گرفتن زندگي راسپوتين خواهيد بود.
بسياري از نويسندگان برآنند كه او«تمام وجودش شيطاني بود_ خباثت و شرارت مجسم، هيولا... » اما راسپوتين در عين حال نبوغ شفا بخشيدن و پيشگويي كردن را داشت، و اين واقعيتي غيرقابل انكار است كه شاهدان بسياري آن را تاييد كرده اند.
اما آيا او اين نبوغ را براي كمك به ديگران به كار مي برد يا براي بهره گيري و پيشبرد مقاصدش؟ آيا شهرت طلب بود يا اهميت نمي داد ديگران درباره اش چه بگويند؟ بسياري از مردم روسيه، بويژه در كاخهاي اشراف، او را نابغه شيطاني روسيه مي دانستند... فهرست • دوران كودكي در سيبري • نداي مذهب • زندگي با راهبان • زائر پابرهنه • بيت المقدس_ و سپس خانه • در كي يف و كازان • و...

راسپوتيننام سایت: آی کتاب
قیمت: 4 تومان
 خرید راسپوتين


  1. آخرین حوادث
جستجوهاي مرتبطHome   - داونلود   - سرگرمی   - خبر
افزودن سایت خودتان به جستجوگر لوت
تبلیغ در جستجوگر لوت


This page was created in 1.49 seconds