شاهنامه فردوسی

 
 شاهنامه فردوسی
بزرگنمائیزره بین  شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی


هر سرزمينى براى خود آثارى ماندگار دارد كه بدان افتخار مى‏كند و جهانيان نيز آن سرزمين را با آن اوج و فرازناى فرهنگى مى‏شناسند.
شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسى، شاعر شيعى و نامدار ايرانى، از جمله اين آثار بزرگ جهان است كه پر مايه‏ ترين دفتر شعر فارسى و مهم ‏ترين سند عظمت و فصاحت اين زبان را فراهم ساخته و داستان هاى ملى و تاريخى قوم ايرانى در آن به بهترين وجه نمود دارد.
از اين رو، دانستن اين تاريخ گرانمايه و حماسى كه با داستان ها و حكايات بسيار دلنشين و به يادماندنى همراه، و با لطايف اخلاقى و عرفانى و دقايق فلسفى و كلامى آميخته مى‏باشد، بر هر ايرانى بايسته است.
نظر به اهميت شاهنامه و احياى آن در عرصه اطلاع ‏رسانى نوين، مؤسسه خدمات كامپيوترى نور بر آن شد تا با تهيه و توليد نرم ‏افزارى كارآمد به همراه قابليت هاى گوناگون، در مسير عرضه بهينه اين گنجينه نفيس ادب فارسى و كمك به پژوهشگران حوزه ادب و فرهنگ گام بردارد و به معرفى اين شاهكار بزرگ بپردازد.
به طور كلى، برنامه چندرسانه ‏اى شاهنامه مشتمل بر متن كامل شاهنامه فردوسى با امكان پخش صوت ابيات آن در قسمتهاى مختلف، 7 ترجمه و شرح به زبانهاى: فارسى، عربى، انگليسى و فرانسوى، و همچنين قابليت هاى متنوع و امكانات جانبى ديگراست كه در مجموع، فضاى مناسب و كارآمدى را براى محققان فراهم ساخته است.
محتواى برنامه 1.
متن كامل شاهنامه در اين لوح فشرده متن كامل ابيات شاهنامه مبتنى بر نسخه مسكو با صداى گوينده معاصر آقاى اسماعيل قادرپناه ارائه گرديده است.
نسخه مزبور علاوه بر تصحيح، با ديگر نسخه ‏هاى موجود نيز مقابله شده است.
2.
ترجمه و شرح نرم ‏افزار حاضر، دربردارنده چند ترجمه و شرح از شاهنامه است كه عبارتند از: ـ ترجمه و شرح شاهنامه كامل فردوسى به نثر پارسى، 3 جلد، ميترا مهرآبادى ـ ز گفتار دهقان شاهنامه به نظم و نثر (فارسى)، 1 جلد، اقبال يغمايى ـ ترجمه شاهنامه فردوسى به عربى، 2 جلد، اَلْفَتْحِ بْنِ عَلىِ الْبُنْدارى ـ ترجمه شاهنامه به انگليسى، 1 جلد، رُوبِن لِوى، با صداى خانم وِرْجى ـ ترجمه و شرح شاهنامه فردوسى به انگليسى، 5 جلد، آرتور و اِدْموند وارْنِر ـ ترجمه و شرح شاهنامه به انگليسى، 1 جلد، جِيْمز اَتْكينْسُن ـ ترجمه و شرح شاهنامه به فرانسه، 7 جلد، ژُول مُل امكانات برنامه 1.
شاهنامه در اين بخش از برنامه متن شاهنامه فردوسى همراه با امكانات متعددى عرضه شده است.
در اين صفحه عنوان مربوط به ابياتِ در حال نمايش و شماره صفحه و بيت جارى قابل مشاهده است.
ضمن اينكه كاربر قادر است به وسيله امكان «فهرست» به فهرست ابيات مورد نظر در شاهنامه دست يابد و كليه عناوين آن را ملاحظه نمايد.
همچنين با استفاده از قابليتهاى متنوع «جستجو» مى‏تواند فهرستى از ابياتى كه مشخصات آنها را در سطر ورود درج نموده، فراهم كند و به كمك قابليت «دامنه» به محدود كردن دامنه جستجو اقدام نمايد و در فرآيند جستجو از عملگرهاى عمومى و تركيبى نيز استفاده كند.
با حركت در متن شاهنامه در صورتى كه فيلم، نقّالى و يا تصويرى در مورد بيتهاى جارى وجود داشته باشد، از طريق قابليت «جلوه ‏هاى ويژه» مى‏توان به هر يك از آنها دست يافت.
يكى ديگر از امكانات اين بخش، دستيابى به شروح شاهنامه است.
با انتخاب گزينه «شرح ها» متن مربوط به ابيات جارى به نمايش در مى‏آيد و پژوهشگر به كمك ويژگى «انتقال به شرح» مى‏تواند مستقيماً به كتابخانه شرح ها منتقل شود و از امكانات آن استفاده نمايد.
بهره ‏مندى از خط نستعليق كامل ابيات شاهنامه بر اساس نسخه مسكو و امكان چاپ آنها، از ديگر ويژگي هايى است كه در قسمت شاهنامه وجود دارد.
2.
كتابخانه شرح ها دراين بخش، دو شرح فارسى دكتر ميترا مهرآبادى و استاد اقبال يغمايى از شاهنامه، سه ترجمه انگليسى از روبن لوى، جيمز اتكينسن و برادان وارنر، يك ترجمه به زبان عربى از فتح بن على بُندارى و يك ترجمه به زبان فرانسوى از ژول مُل عرضه شده است.
قسمتهاى اصلى اين بخش از قرار ذيل است: 2ـ1.
نمايش متن كتب برنامه در اين قسمت نمايش داده مى‏شود و در آن امكان انتخاب عنوان كتاب، جلد و صفحه مورد نظر از راه هاى مختلف وجود دارد.
از ديگر قابليتهاى موجود در بخش نمايش، دسترسى به ابيات از طريق فهرست شاهنامه و شرح هاى فارسى و عربى موجود در برنامه و امكان مقايسه بين دو متن از كتب مى‏باشد.
ضمن اينكه كاربر مى‏تواند با استفاده از امكان «رفتن به شاهنامه» مستقيماً به بخش شاهنامه انتقال يابد .
گفتنى است كه در قسمت شرح انگليسى روبن لوى علاوه بر مشاهده شرح هر عنوان مى‏توان از قابليت خواندن ترجمه شاهنامه به زبان انگليسى بهره ‏مند گرديد.
2ـ2.
جستجو در اين قسمت، امكانات متنوعى براى جستجوى الفاظ و عبارات به روشهاى مختلف در اختيار محقق قرار مى‏گيرد.
جستجو در متن كتب و عناوين، فصلها و ابواب آنها از ديگر ويژگي هاى اين برنامه به شمار مى‏رود.
قابليت «فهرست سازى» فهرست هاى پويا و متنوعى از كلمات را ارائه مى‏نمايد كه مى‏توان آنها را در متن كتب جستجو كرد و يا آنها را با هم تركيب نمود و پژوهش هاى گوناگونى را به انجام رساند.
علائم عمومى «*» و «؟» و عملگرهاى جستجو كاربر را در انواع پژوهش در الفاظ و عبارات مختلف يارى مى‏دهد.
گفتنى است كه شرح هاى موجود در برنامه به چهار زبان: فارسى، عربى، انگليسى و فرانسوى نوشته شده و پژوهشگر مى‏تواند ضمن محدود كردن دامنه جستجو در كتب برنامه، حوزه پژوهش خود را نيز در يكى از اين زبانها مشخص نمايد.
2ـ3.
شرح و متن شرح و متن از ديگر امكانات موجود در بخش كتابخانه شرح هاست كه به نمايش همزمان متن شاهنامه و شرح ابيات جارى مى‏پردازد و به محقق امكان مى‏دهد تا در يك صفحه، از متن و شرح شاهنامه استفاده نمايد و به وسيله قابليت «فهرست» از فهرست عناوين شاهنامه و شرح هاى فارسى و عربى موجود در برنامه اطلاع يابد و به متن دلخواه دسترسى پيدا كند 2ـ4.
واژه ‏نامه اين قسمت از برنامه به شرح واژه ‏ها و معرفى نام هايى كه در شاهنامه به كار رفته ‏اند، اختصاص دارد كه در دو قسمت ارائه شده است ؛ نخست فرهنگ لغات و تركيبات شاهنامه كه در طى يك فهرست، بيش از8500 واژه موجود در شاهنامه را توضيح مى‏دهد و دوم، فرهنگ نام ها كه جهت آشنايى با نام مكانها و شخصيتهاى اسطوره ‏اى و تاريخى شاهنامه در برنامه گنجانده شده و افزون بر 2000 نام را شرح داده است.
3.
پژوهش بخش پژوهش، پاره‏ اى از اطلاعات جانبى را در اختيار كاربر قرار مى‏دهد.
اين اطلاعات در پنج قالب ارائه گرديده است: 1ـ3.
كتاب‏شناسى فهرستى از كتب و مقالاتى كه در زمينه فردوسى و شاهنامه نوشته شده، در اين قسمت عرضه گرديده است.
كتابهاى فارسى بر اساس نام: كتاب، مؤلف و ناشر در سه فهرست جداگانه معرفى شده ‏اند و فهرست چهارم به ارائه عناوين بيش از 660 مقاله، و فهرست پنجم به عرضه صدهاعنوان كتاب لاتينى بر اساس 22 زبان زنده دنيا اختصاص يافته است.
2ـ3.
نسخه ‏شناسى در صورت انتخاب اين گزينه، اطلاعاتى مفيد در مورد 40 نسخه خطى و چاپى شاهنامه در طىّ دو فهرست جداگانه در اختيار كاربر قرار مى‏گيرد.
3ـ3.
آرايه ‏هاى ادبى دراين قسمت از برنامه، جهت آشنايى كاربران با صنايع بديعى زبان پارسى، تعدادى از آرايه‏ هاى ادبى معرفى و توضيح داده شده‏ اند.
4ـ3.
مقالات متن دهها مقاله برگزيده كه در مورد شاهنامه و حكيم فردوسى نوشته شده، در اين قسمت قابل دستيابى است و محقق مى‏تواند پس از انتخاب عنوان مقاله مورد نظر، به مطالعه آن بپردازد.
5ـ3.
زن در شاهنامه ابيات مربوط به زنان در شاهنامه، در اين صفحه نمايش داده مى‏شود و كاربر مى‏تواند عناوين و ابيات مربوط به عنوان فعال را مشاهده نمايد و از قرائت اختصاصى ابيات مربوطه برخوردار گردد.
افزون بر اينكه به وسيله امكان «رفتن به شاهنامه» مى‏توان به محل واقع شدن ابيات جارى در شاهنامه منتقل شد.
4.
پيشگفتار دراين بخش، چهار مقدمه كه توسط استادان ادبيات فارسى به نگارش در آمده است، ارائه مى‏گردد.
اين مقدمه‏ ها به وسيله استادان گرامى، آقايان: حسين آهى، فريدون جنيدى، مير جلال الدين كزازى و خانم ميترا مهر آبادى نوشته و خوانده شده است.
انتخاب نام هر استاد، متن نوشته‏ شده توسط او به نمايش در مى‏آيد و با استفاده از امكان پخش صوت مى‏توان صداى ايشان را نيز شنيد.
5.
نگارخانه در بخش نگارخانه، برخى از امكانات برنامه در قالب فيلم، تصوير و صوت در اختيار كاربر قرار دارد.
در قسمت «فيلم»، قطعاتى از فيلم «خون سياوش» به همراه دو گزارش از آرامگاه حكيم ابوالقاسم فردوسى و موزه طوس ارائه شده است.
همچنين تصاويرى از آثار هنرى مربوط به شاهنامه به زبان فارسى و لاتين در بخش نگارخانه قابل مشاهده است.
پس از انتخاب عناوين تصاوير موجود، تصوير مربوطه به همراه اطلاعاتى در مورد تصوير جارى عرضه مى‏گردد يكى ديگر از قابليت هاى نگارخانه، نقّالى است.
دراين قسمت مى‏توان از دو صوت نقّالى: «هفت خوان رستم» و «مرگ سهراب» بهره برد و همزمان با پخش صوت، تصاوير مرتبط با داستان در حال نقل را نيز مشاهده كرد.
ابياتى از شاهنامه كه با موضوع ورزش ارتباط دارد، در قسمت «ورزش در شاهنامه» خوانده مى‏شود.
ضمن اينكه به همراه پخش صوت، تصاويرى نيز در خصوص موضوع جارى به نمايش در مى‏آيد.
6.
امكانات پژوهشى امكانات پژوهشى متنوعى در اين برنامه وجود دارد كه كاربر را در استفاده بهتر از برنامه يارى مى‏رساند؛ به وسيله قابليت حاشيه ‏نويسى مى‏تواند ديدگاه ها و نكته هاى مهم را به اختصار يا تفصيل در هر قسمت از متن بنويسد و در صورت نياز به آن مراجعه كند.
ضمن اينكه گزينش قسمتى از متن به كمك رنگى كردن متن و انتخاب عنوان مورد نظر براى آن، در دسترس پژوهشگر قرار دارد.
در اين برنامه با استفاده از امكان نمايه ‏زنى مى‏توان به دلخواه نمايه خاص و يا عنوان ويژه‏ اى را براى قسمتى از متن برگزيد و سپس فهرست نمايه‏ هاى زده ‏شده برمتن را به همراه نشانى آنها مشاهده نمود.
قابليت علامت‏گذارى، از ديگر امكانات پژوهشى است كه كاربر را در بازيابى آسان‏تر مطلب مورد نظر كمك مى‏رساند.
همچنين پژوهشگر به هنگام كار با بخشهاى مختلف برنامه مى‏تواند به وسيله امكان پژوهش فعال به قابليت هاى ديگر؛ يعنى: شرح، جستجو، نستعليق و واژه‏ نامه دسترسى داشته باشد و تحقيق خود را در باره كلمه يا بيت جارى به سامان برساند.
7.
ساير امكانات در اين برنامه ويرايشگرى قرار داده شده است كه كاربر به كمك آن مى‏تواند مطالب انتخابى را به قسمت يادداشت منتقل نمايد و پس از ويرايش، در پرونده‏ اى با قابليتهاى مختلف ذخيره كرده و به چاپ برساند.
امكان چاپ متون مورد نظر نيز در اختيار محقق قرار دارد.
از آنجايى كه پژوهشگر به هنگام كار با برنامه با سؤال هايى روبه رو مى‏شود، به منظور دريافت توضيح لازم در باره هر يك از قسمتهاى برنامه مى‏توان از قابليت راهنما بهره برد.

شاهنامه فردوسینام سایت: ایران بی زد
قیمت: 0 تومان
 خرید  شاهنامه فردوسی


  1. آخرین حوادث
جستجوهاي مرتبطHome   - داونلود   - سرگرمی   - خبر
افزودن سایت خودتان به جستجوگر لوت
تبلیغ در جستجوگر لوت


This page was created in 4.54 seconds