تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره صفويه

 
تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره صفويه
بزرگنمائیزره بین تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره صفويه

تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره صفويه


بزرگنمايي نويسنده : دكتر عبدالحسين نوايي ، دكتر عباسقلي غفاري فرد چاپ : دوم ، ١٣٨٥ تعداد صفحه : 424 ص اين كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران در دوره صفويه» به ارزش ٤ واحد تدوين شده است.
فهرست : فصل اول: بررسي منابع فصل دوم: زمينه‌هاي تشكيل دولت صفويه فصل سوم: خاندان صفويه و سير تاريخي آن تا روزگار شاه اسماعيل اول فصل چهارم: تشكيل پادشاهي صفويه در ايران فصل پنجم: سلطنت شاه تهماسب اول (930ـ984 هـ .
ق.
) فصل ششم: از مرگ شاه تهماسب اول تا جلوس شاه عباس اول (984ـ996 هـ .
ق.
) فصل هفتم: دوره سلطنت شاه عباس اول (٩٩٦ـ١٠٣٨ هـ .
ق.
) فصل هشتم: از مرگ شاه عباس اول تا سقوط اصفهان (١٠٣٨ـ١١٣٥ هـ ق.
) فصل نهم: اوضاع اقتصادي‌ ـ اجتماعي دوره صفويه فصل دهم: تشكيلات اداري فصل يازدهم: هنر و صنعت فصل دوازدهم: اوضاع فكري، فرهنگي و مذهبي در دوره صفويه منابع و مآخذ اين محصول در تاريخ چهارشنبه، 10 آبان، 1385 به فروشگاه اضافه شده است.

تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره صفويهنام سایت: بوک ای بوک
قیمت: 2,900 تومان
 خرید تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره صفويه


  1. آخرین حوادث
جستجوهاي مرتبطHome   - داونلود   - سرگرمی   - خبر
افزودن سایت خودتان به جستجوگر لوت
تبلیغ در جستجوگر لوت


This page was created in 6 seconds